Quy hoạch
trạm sạc VinFast

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe điện, dần thay thế phương tiện sử dụng xăng dầu nhằm giảm khối lượng khí phát thải vào môi trường, VinFast đang tìm kiếm các đối tác có mặt bằng để hợp tác triển khai các trạm sạc pin xe máy điện và ô tô điện phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Dự kiến trong năm 2021, VinFast sẽ triển khai hơn 2.000 trạm sạc với hơn 40.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện.

Quy hoạch trạm sạc VinFast đặt tại

Trạm sạc có thể lắp đặt tại khu vực đỗ xe hiện có mà không làm thay đổi công năng của bãi đỗ
xe, thiết bị sạc là do VinFast sản xuất, chế tạo với hình thức đẹp, hiện đại, tuân thủ theo tiêu
chuẩn của Châu Âu về an toàn điện.

Trạm sạc triển khai tại bến xe, bãi đỗ xe

Mô hình trạm sạc xe điện dự kiến triển khai tại các bãi đỗ xe:
1. Với trạm sạc ô tô điện:
• Tối thiểu 05 trụ sạc nhanh ô tô điện công suất 30kW.
• Tối thiểu 05 trụ sạc chậm ô tô điện công suất 11kW
2. Với trụ sạc xe máy điện: tối thiểu 08 lốt sạc 1,2kW