BẢNG GIÁ XE MÁY ĐIỆN VINFAST

63.000.000 
50.000.000 
22.000.000 
27.900.000 
18.000.000 
18.000.000 

Chính sách bán hàng có thể được cập nhật theo chính sách của VinFast tại từng thời điểm.

Xem bảng giá & khuyến mãi