Black Spade

VinFast và Black Spade công bố cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh

Ngày 10/08/2023 – VinFast Auto Pte. Ltd. (“VinFast”) và Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) (“Black Spade”) công bố Cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh tại Đại hội Cổ đông Đặc biệt (“EGM”) diễn ra vào ngày 10/08/2023. Kết quả bỏ phiếu chính thức sẽ được bổ sung […]

0931 393 969