IMA

VinFast lựa chọn IMA làm đối tác cung cấp “dịch vụ hỗ trợ trên đường” cho khách hàng tại Châu Âu

1

Paris, Pháp – Hà Nội, Việt Nam, 15/12/2022 – VinFast và Inter Mutuelles Assistance (IMA) công bố hợp tác nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên đường (Roadside Assistance) cho khách hàng của VinFast tại Châu Âu. Việc thiết lập hệ thống dịch vụ toàn diện trước thời điểm giao xe khẳng định mạnh […]

0931 393 969